Balanssiryhmä kuormittuneille tai heille, joiden työkyky on uhattuna

Balanssiryhmä on suunniteltu erityisesti työkyvyn ja jaksamisen haasteisiin. Balanssiryhmät on ryhmämuotoinen ennaltaehkäisevä palvelu yksilöille, jotka ovat havainneet jaksamisen haasteita. Ryhmä voi koostua organisaation eri puolilta tulevista työntekijöistä tai olemassa olevasta tiimistä. 

Tavoitteena on katkaista kuormittuneisuuden kierre ja ehkäistä kuormitustilan pitkittyminen tai ongelman syveneminen, tarjoamalla välineitä ajattelu- ja toimintamallien kestävään uudistamiseen.

 

Ota yhteyttä

 

extraimage

Miksi?

Vaikuttavaa itsereflektiota yhdessä, ammattilaisen fasilitoimana

Usein ajattelemme olevamme yksin jaksamishaasteidemme kanssa. “Kenelläkään muulla ei voi olla näin rankkaa”. “Olen totaalisen yksin näiden ajatusteni kanssa”. Kun jaksamisen asioista jutellaan turvallisessa ympäristössä ammattilaisen fasilitoimana, huomataan miten paljon yhteistä meillä on muiden kanssa. Ryhmämuotoinen työskentely on myös tutkitusti vaikuttavaa.

Balanssiryhmä on organisaatiosi ja yksilöiden tarpeisiin räätälöity, kuormituksen lievittämiseen keskittynyt ryhmämuotoinen palvelu, joka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden itsereflektioon ja vahvistaa aktiivista toimijuutta työ- ja yksityiselämän tasapainoon liittyvissä asioissa. Balanssiryhmiä vetävät ryhmämuotoiseen työskentelyyn erikoistuneet, kokeneet organisaatiopsykologimme ja psykologimme hyödyntävät ryhmämuotoisesti lyhytterapeuttisen työotteen menetelmiä, kuten Mäppiä, jonka avulla siinä mäpätään omaa tilannetta ja tilanteen jäsentelyn avulla haetaan itselle merkityksellisempää, tasapainoisempaa arkea.

Miten?

Voimavaralähtöistä ryhmämuotoista työskentelyä

Ryhmässä työskennellään voimavaralähtöisesti ja hyödynnetään lyhytterapeuttisen työotteen menetelmiä, jotka mahdollistavat syvällisen ymmärryksen omasta painekäyttäytymisestä ja omista jaksamista heikentävistä toimintavoista. Tavoitteena on löytää kestävämpiä toimintatapoja tapaamisten aikana, jotka johtavat kestävämpään arkeen.

  • Yksittäisen ryhmän maksimi osallistujamäärä on 6 henkilöä.
  • Balanssiryhmä kokooontuu 4+1 kertaa, joista viimeinen on follow-up tapaaminen.
  • Balanssiryhmän tapaamiset ovat 2 tunnin mittaisia ja jokaiselle tapaamisella on teema, josta valmentaja alustaa ja jota käsitellään session ajan. Tyypillisimpiä teemoja ovat esimerkiksi itsemyötätunto, resilienssi, suorittaminen jne. 
  • Vetäjänä kokenut, lyhytterapeuttiseen työotteeseen ja ryhmämuotoiseen työskentelyyn perehtynyt psykologi tai organisaatiopsykologi
extraimage

Jutellaanko lisää?

Ota yhteyttä suoraan Siniin tai laita viestiä lomakkeella