Asiakastarina

Pienyritys, jossa työntekijöiden
hyvinvoinnista ei tingitä

Case Unfair

 

 

extraimage

Unfair on luova markkinointitoimisto, jossa työskentelee tällä hetkellä 32 työntekijää. Yrityksen perustajakaksikon – Taru Kumpulaisen ja Johanna Raiskion – missiona oli rakentaa unelmien markkinointitoimisto, jossa voidaan hyvin. Tässä Unfair onkin onnistunut, sillä vuonna 2022 se valittiin Suomen parhaimmaksi ja Euroopan 11. parhaaksi työpaikaksi.

Yrityksen arvot näkyvät vahvasti sen päivittäisessä arjessa: työntekijöiden hyvinvointia tuetaan mm. mahdollistamalla keskeyttämätön keskittymisaika ja huolehtimalla, että huoliin ja ongelmiin tartutaan jo ennen, kun asiat ovat huonosti.

“Unfairilla tärkeää on se, että työntekijät ja asiakkaat voivat hyvin ja että aina on vähän nälkä”, toteaa Unfairin HRD manageri Essi Wäck. “Jos työntekijät eivät voi hyvin, eivät asiakkaatkaan voi saada hyvää palvelua”.

Millainen työterveys Unfairilla on käytössä ihmisten ja organisaation tukena?

Unfairin näkemys

Miksi Heltti valikoitui kumppaniksi?

Unfair haluaa ravistella työelämää ja lisätä hyvinvointia. Yrityksen perustajat – Taru Kumpulainen ja Johanna Raiskio – ovat suurin syy Unfairin hyvinvointikulttuurin takana. Kaksikon tavoitteena oli luoda itselleen hyvä työpaikka ja samalla luoda markkinointitoimisto, jossa työntekijät voivat hyvin. Siksi kumppaniksi valikoitui Heltti, joka tuntee luovan ajatustyöpaikan arjen ja hyvinvoinnin vaatimukset.

Millainen työterveys?

Mitä palveluita Unfairilla on käytössä?

“Pelkkä lakisääteinen työterveys ei riitä kaltaisellemme yritykselle. Siinä jää ajatustyöläisen tärkein työväline huomioimatta – päätä ja mieltä on huollettava ja kuormitusta ennaltaehkäistävä. Tarvitsimme työterveyden, joka keskittyy tukemaan ajatustyötä tekeviä, asiantuntijarooleissa työskenteleviä ihmisiä. Sellaisen, joka ymmärtää alamme kuormitustekijöitä ja on vähän erilainen”

Palvelupaketti

Tutustu Edelläkävijä-pakettiin

Heltin Edelläkävijä-paketti on sinulle, joka haluat sairaanhoidon lisäksi kohdennettua tukea ja valmennusta henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamisen johtamiseen.

Lue lisää, laske hinta organisaatiollesi ja tilaa suoraan verkkokaupasta.

Tilaa tästä

Millaista Unfairin ja Heltin yhteistyö on käytännössä?

Heltti x Unfair – halu ravistella työelämää yhdistää

Wäckin mukaan työterveyden kumppania valitessa työntekijöiden tarpeiden kokonaisvaltainen huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Jos työnantaja voi positiivisesti osaltaan vaikuttaa työntekijän työkyvyn ja työssä jaksamisen tukemiseen – maksaa se kyllä itsensä takaisin. Unfairilla työterveyden palvelujen toivotaan myös helpottavan työntekijöiden arkea, kun ihmiset voivat hoitaa mitä tahansa itseensä liittyvää yhdessä paikassa. 

“Pelkkä lakisääteinen työterveys ei riitä kaltaisellemme yritykselle. Siinä jää ajatustyöläisen tärkein työväline huomioimatta – päätä ja mieltä on huollettava ja kuormitusta ennaltaehkäistävä. Tarvitsimme työterveyden, joka keskittyy tukemaan ajatustyötä tekeviä, asiantuntijarooleissa työskenteleviä ihmisiä. Sellaisen, joka ymmärtää alamme kuormitustekijöitä ja on vähän erilainen”.

Unfairia ja Helttiä yhdistää halu sekä ravistella omaa toimialaansa että tukea henkilöstönsä ja asiakkaidensa hyvinvointia. Yhteistyö Heltin kanssa on Wäckin mukaan ollut lämminhenkistä, helppoa, asiantuntevaa ja rentoa.

Heltin työterveyshoitaja Viola Koikkalainen on samaa mieltä Essin kanssa. ”Yhteistyö Unfairin kanssa on ollut sujuvaa, sillä onnistuneeseen yhteistyöhön vaadittava vuoropuhelu on toiminut, sekä myös antoisaa, koska Unfairilla on aito kiinnostus pitää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista. On ollut ilo olla mukana tukemassa Unfairilaisten työkykyä ja työssä jaksamista alusta saakka.”

extraimage

Tutustu Unfairin hyviin jaksamista tukemiin käytäntöihin

Millaista on hyvinvoinnin tukeminen osana pienyrityksen päivittäistä arkea?

Nykypäivän työ- ja digielämä haastaa aivoja enemmän kuin koskaan. Arki on usein hektistä ja henkisesti kuormittavaa. Unfairilla asiat ovat toisin: tavoitettavissa ei tarvitse olla 24/7, eikä työntekijällä tarvitse olla sataa rautaa yhtä aikaa tulessa. Vaikka töitä saa tehdä etänä sieltä mistä huvittaa, toimistollekin tullaan aktiivisesti moikkaamaan työkavereita, brainstormailemaan, sekä viettämään yhteisiä aamupalahetkiä.

PK-yrityksessä hyvinvoinnin tukeminen ja arjen muuttaminen vaatii kuitenkin sinnikkyyttä, sekä selkeää kommunikointia. Työntekijät on pidettävä ajan tasalla, sekä kerrottava selkeästi mitä tehdään ja miksi. Pienemmissä yrityksissä yksilön ääni kuuluu kantavammin, jolloin mahdollisiin ongelmiin voi tarttua nopeammin.

Yhtenä toimenpiteenä hyvinvoinnin lisäämiseksi, työviikkoa haluttiin uudistaa ja näin antaa henkilöstölle enemmän mahdollisuuksia palautumiselle ja keskeyttämättömän työn tekemiselle. Syntyi 4+1 -työviikko.


Esimerkki asiakkaamme arjen toimintatavoista

4+1 -työviikko – Mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen

4+1 -työviikon ideana on, että maanantaista torstaihin tehdään perusduunia ja perjantai on pyhitetty oppimiselle, kehittämiselle ja palautumiselle. Nelipäiväinen työviikko ei olisi tätä kaikkea mahdollistanut.

Jotta uusi työarki voitiin ottaa käyttöön, oli työpäiviä ensin järkeistettävä ja sujuvoitettava entisestään. Pohdittiin, miten arki rullaisi parhaiten maanantaista torstaihin. Luotiin aikaa miettimällä palaverikäytäntöjä uusiksi ja raivattiin tilaa keskeyttämättömälle keskittymiselle.

Uuden viikkomallin käyttöönoton jälkeen ihmiset kaipasivat ensin enemmän aikaa palautumiselle, mutta nyt perjantain mahdollisuuksista osataan ottaa kaikki hyöty irti.

“Joka perjantai on mahdollisuus palautua, mutta perjantaisin myös toimistolla on mahtava fiilis: teemme asioita yhdessä ja kokoonnumme myös sellaisissa ryhmissä, joissa ei normaalisti työn yhteydessä kokoonnuttaisi. Kehitämme firmaa ja toimintatapoja yhdessä. Loistava tapa lopettaa viikko”, Wäck iloitsee.

extraimage

extraimage

Esimerkki asiakkaamme arjen toimintatavoista

Asioiden ei tarvitse mennä huonosti, että niihin reagoidaan

Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan myös kuukausittaisten “Miten menee” -kyselyiden kautta, joissa kysytään työn ja vapaa-ajan tasapainosta, vireystilasta, työmotivaatiosta sekä ilmapiiristä. Kyselyyn vastataan omalla nimellä, avoimilla kommenteilla, sekä arvosanoin 1–5 -asteikolla. 

Kolmonen, joka ei ole huono – muttei se paraskaan arvosana – antaa jo Essille merkin, että nyt on aika reagoida. Kun epäkohtiin ja huolenaiheisiin tartutaan ajoissa, asiat ovat yleensä helpommin selvitettävissä. Monesti asiat ratkeavatkin työntekijän kanssa sparrailemalla ja keskustelemalla, mutta tarvittaessa työntekijä ohjataan luonnollisesti omalle työterveyshoitajalle.

Unfairilla henkilöstölle on hankittu tukea ja apua myös erilaisista mielen hyvinvoinnin palveluista ja työntekijöiltä onkin tullut palveluiden saatavuudesta positiivista palautetta. “Ihmiset ovat tyytyväisiä, että tällaisia palveluja on saatavilla, mutta niihin ei kuitenkaan ole jäätävää tunkua. Mikä on tietysti myös hyvä asia”, Wäck toteaa. “On kuitenkin tärkeää, että apua saa kun sitä tarvitsee – ja mieluummin jo ennen kun sulla on hätä”.

Asiakkaamme näkemyksiä työelämästä

Anna lupa rauhoittumiseen

Työelämässä useat ovat tottuneet tekemään työtä hektisissä työympäristöissä ja ylitehokkuudesta pois opetteleminen voi tuntua yllättävänkin vaikealta. Joskus joku saattaa pohtia, olenko tarpeeksi tehokas kun en tykitä koko ajan sata lasissa. Tällaisen sattuessa Unfairilla työntekijää tuetaan ja herätellään siihen, että rauhoittuminen on luvallista.

“Muistutellaan porukkaa siitä, että oikeasti saa ottaa aikaa keskittymiselle ja että ei tarvitse vastata kaikkiin viesteihin sillä sekunnilla, kun ne vastaanotetaan. Slackit ja sähköpostit kyllä odottaa”, Essi kertoo ja jatkaa, että Unfairilla luotetaan kaikkien osaavan priorisoida työnsä ja ottautuvan asioihin silloin, kun on tarpeellista.

“Työarjen normaali ei saa olla se, että jatkuvasti ollaan saatavilla ja koko ajan täytyy olla sata rautaa tulessa. Jokaisen pitää saada tehdä työtä joka on myös palauttavaa niin, ettei vapaa-aika ole ainut aika palautumiselle”.

 

“Työarjen normaali ei saa olla se, että jatkuvasti ollaan saatavilla ja koko ajan täytyy olla sata rautaa tulessa. Jokaisen pitää saada tehdä työtä joka on myös palauttavaa niin, ettei vapaa-aika ole ainut aika palautumiselle”
extraimage

Unfairin HRD Manager Essi Wäckin

Vinkit työterveyden kumppania etsiville pienyrityksille

  1. Lähesty työterveyttä työntekijöiden tarpeiden kautta: minkälaisia palveluja he eniten kaipaavat ja tarvitsevat? 
  2. Arvomaailma – kohtaavatko omat arvot yhteistyökumppanin kanssa?
  3. Lähde rohkeasti kokeilemaan! Työterveyden palveluja kehitetään koko ajan ja uusia palveluntarjoajia tulee lisää. Ei siis kannata pysyä työterveydessä, joka ei vastaa omia todellisia tarpeita.
  4. Huolehdi, että vuoropuhelu toimii! Etenkin HR:n näkökulmasta on tärkeää pitää jatkuva yhteys ja linja auki työterveyteen puolin ja toisin, mutta kuitenkin niin, että hommassa säilyy rentous ja tuttuus mukana.

Rakennetaan yhdessä työpaikkoja, joissa ihmisiä ei polteta loppuun!

Tilaa yrityksellesi työterveyspalvelut nyt kätevästi verkkokaupasta

Kun tilaat työterveyden nyt, saat kaupan päälle työykykyjohtamisen videovalmennuksen ja käsikirjan!

Olemme luoneet kolme erilaista työterveyden palvelupakettia pienyritysten tarpeet ja toiveet huomioiden. Tutustu paketteihin ja niihin sisältöihin ja valitse juuri teille sopiva työterveyden kokonaisuus.

  • Nopea hoitoon pääsy ja Suomen laajin hoitoverkosto – laajat palvelut ja +90 toimipistettä käytössänne
  • Kiinteä kuukausihinta – ennustettava ja läpinäkyvä hinnoittelu, ei yllätyskuluja
  • Vastaanotot ja tutkimukset sisältyvät Huolehtija- ja Edelläkävijä-pakettien kuukausihintaan
  • Kaikki Heltin työterveyden palvelupaketit ovat yhdistettävissä mihin tahansa sairauskuluvakuutukseen
  • 100 % suomalainen ja Suomen ainoa ajatus- ja tietotyöhön erikoistunut työterveys

Osta työterveys tästä!

extraimage

Voisimmeko auttaa sinunkin työpaikkaasi voimaan paremmin?

Laita meille viestiä tai ole suoraan yhteydessä Ainoon!

”Intohimoni on istuttaa hyvinvoinnin taimia työkulttuuriin ja auttaa kyseenalaistamaan perinteisiä työterveysmalleja. Ota yhteyttä!”

Aino Ahola | LinkedIn
aino.ahola@heltti.fi
040 823 5393

Varaa aika

Voit ostaa pienyrityksen työterveyspalvelut kätevästi suoraan myös verkkokaupasta