Johtamisen ja työkyvyn tuen ratkaisut

Miten mielen hyvinvointia
johdetaan ja tuetaan vaikuttavasti

Supercell

Ajatustyössä tärkein työkalu on pää – miten pelialan huippuosaajien tärkeintä työkalua huolletaan ja pidetään kunnossa?

Supercell on pelialan organisaatio, johon halutaan ja jossa halutaan pitää maailman huippuosaajia.  Työpaikassa, joka muodostuu intohimoisesti ja kunnianhimoisesti työhönsä suhtautuvista osaajista, on jaksamisen ja mielen johtamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota – niin yksilöiden kuin liiketoiminnankin menestyksen varmistamiseksi. 

”Itseohjautuvuus, työnimu, kunnianhimo,  ja nopeatahtisuus voivat inspiroida ja toisaalta myös kuormittaa. Meidänkaltaisessa ajatustyöpaikassa on oltava koko ajan hereillä ja tietoisia mielen haasteista sekä proaktiivisesti tukemassa ja johtamassa työkykyä,” kertoo Supercellin People Lead Anna Kettunen.

Supercell työskentelee Heltin ja muiden kumppaniensa kanssa aktiivisesti jaksamisen johtamisen ja mielen hyvinvoinnin teemojen parissa. Lue alta esimerkkejä miten Supercellissä tuetaan mieltä.

Mielen ja työkyvyn johtaminen osana jokaisen arkea

 

Millaisista palasista Supercellin ja Heltin yhteistyö mielen hyvinvoinnin johtamiseen liittyen on muodostunut:

  • Jedis of the Mind on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa koulutetaan Supercelliläisiä ottamaan mielen teemoja puheeksi arjessa peer-to-peer -hengessä ja luomaan avointa mielenterveyden kulttuuria.
  • Esihenkilöille ja team leadeille on suunnattu Mental Wellbeing Coaching –valmennusohjelma tukemaan osaamisen kehittymistä kokonaisvaltaisesti johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen sekä tarjoamaan paikka vertaistukeen ja -sparraukseen.
  • In-house psykologi -palvelu tuo Heltin psykologin vastaanotot kerran viikossa Supercellin pääkonttorille. Tarkoituksena on tarjota erittäin matala kynnys vastaanotolle hakeutumiseen ja oman tilanteen sparrailuun kokeneen psykologin ohjauksessa.
  • Mindy mielenhuolto puolestaan on ennaltaehkäisevä mielenhuollon valmennusohjelma kaikille, jotka haluavat huolehtia ennakoivasti asiantuntijatyön tärkeimmästä voimavarasta, omasta mielestä ja ajattelun taidoista.
  • Supercell tarjoaa työntekijöilleen myös lyhytterapiaa, joka mahdollistaa syväluotaavan pysähtymisen omien ajattelu- ja toimintatapojen tutkimiseksi ja omaa hyvinvointia paremmin tukevien keinojen löytämiseksi.
  • Strategisen työkykyjohtamisen sparraus tukee lisäksi People-tiimiä ja johtoa organisaation kehittämisessä entistä elinvoimaisemmaksi sekä varmistaen jaetun ymmärryksen työhyvinvointiin ja työntekijäkokemukseen vaikuttavista tekijöistä ja niiden kehittämisestä.

Lisäksi Supercellissä on tehty laajasti muitakin tekoja hyvinvoinnin eteen. Supercellin tukena on Heltin lisäksi muitakin kumppaneita, kuten Supercellin työterveyden kumppani. Parhaimmillaan jaksamista ja työkykyä tuetaankin monen toimijan yhteispelillä.

 

“Mielen ja työkyvyn johtamisen tulee olla proaktiivista ja ulottua yksilötasolta myös koko organisaation tasolle.

Supercellissä työskentelemme Heltin ja muiden kumppaneidemme kanssa ja kaikilla organisaation tasoilla, jotta saamme vaikutettua yksilöihin, johtamiseen, tiimeihin ja koko työyhteisöön.”

 

People Lead,
Anna Kettunen

Supercellin ja Heltin yhteistyötä kuvaavat parhaimmin

Modernit ja luovat ratkaisut monenlaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin
Jatkuva, avoin ja vaikuttava yhteistyö
Räätälöidyt ratkaisut yksilöille, esihenkilöille, tiimeille ja johdolle

Aluksi on nostettava kissa pöydälle

"Mielenterveyden stigma on nyt meillä Supercellissä räjäytetty"

 

“Me koemme, että työntekijöitä on pystyttävä tukemaan ja valmentamaan eri tilanteissa – silloin kun kaikki on hyvin, ja silloin kun syystä tai toisesta kuormittaa. Varhaisen vaiheen mielen tukea ei voi huomioida tai kouluttaa liikaa.”

 

People Lead,
Anna Kettunen

Ajatustyössä mieli ja jaksaminen voivat kuormittua monenlaisista syistä – riskiryhmässä ovat erityisesti intohimoisesti työhönsä suhtautuvat ja high-performing tiimit. Tyypillisiä syitä ovat esimerkiksi liiallisesta työn imusta, työn luonteesta, arjen ja työn yhdistämiseen liittyvistä asioista tai vaikkapa vaativuudesta itseä kohtaan. Tämän vuoksi on tärkeää luoda avoimuutta ja tietoisuutta mielenterveydestä, mistä työhyvinvointi muodostuu ja miten siihen voi vaikuttaa, sekä mitä on työkyky. Vasta sitten voidaan tukea hyvinvointia koko organisaation tasolla. Supercellillä on työskennelty näiden kaikkien elementtien kanssa systemaattisesti, jotta jaksamisen ja työkyvyn johtaminen on saatu osaksi jokaisen Supercelliläisen arkea.

”Olemme onnistuneet räjäyttämään mielenterveyden stigman, joka on mielestäni perusedellytys sille että voimme eri tavoin tukea ja johtaa jaksamista. Tietoisuus, avoimuus ja dialogi yhdistettynä kattaviin, eri rooleille suunnattuihin palveluihin ja valmennuksiin on saanut aikaan tuloksia. Tulokset näkyvät jo nyt joissain tiimeissä parempana johtamisena sekä lisääntyneenä psykologisena turvallisuutena,” Anna pohdiskelee.

Mielen, jaksamisen ja työkyvyn johtaminen ja tukeminen ei onnistu ilman selkeyttä siitä, mikä on kenenkin rooli, vastuu ja velvollisuus.

“Kattavilla mielen tuen palveluilla, valmennuksilla ja sparrauksella pyrimme vaikuttamaan niin yksilö- ja tiimitasoilla sekä arjen johtamisen ja strategisen johtamisen tasoilla. Erityisesti esihenkilöille ja team leadeille tarjottava valmennus ja tuki on tärkeää ja vaikuttavaa.”, Supercellin People Lead Anna kertoo.

 

Podcast ja artikkeli

Kuuntele ja lue

Miten työkykyä johdetaan ja mieltä tuetaan Supercellin arjessa? Mikä on kenenkin rooli? Millaisia havaintoja ja kokemuksia Supercellillä on tehty mielen hyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiseen liittyen?

Kuuntele #nollatyöuupumusta -podcastin jakso, jossa vieraana Supercellin Anna Kettunen. Anna valottaa miksi Supercellillä puhutaan ja panostetaan paljon mielenterveyden tukemiseen ja mitä konkreettisesti tehdään organisaatio- ja tiimitasoilla.

Kauppalehden artikkelissa ’Huippuprosessorikaan ei suojaa työuupumukselta’ Heltin Tanja Lappi ja Supercellin Anna Kettunen valottavat millaista tukea ja johtamista huippuosaajien täyttämä organisaatio edellyttää.

Kuuntele podijakso

Lue Kauppalehden artikkeli

“Pidän siitä, että Heltillä on selkeä ja kattava palveluiden runko, joka sitten viedään asiakkaan näköiseksi. Näin saadaan tehtyä vaikuttavaa ja oikeisiin asioihin keskittyvää yhteistyötä.”

 

Supercellin People Lead, Anna Kettunen

Haluatko jutella mielen tai työkyvyn tukemisesta työpaikallasi?

Soita Tanjalle tai laita viestiä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Heltin markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.