Uniikki mielen palvelupolku

Vaikuttavia mielen hyvinvoinnin valmennuksia tuhansille

Suomen Ekonomit

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan
opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Jäseniä Suomen Ekonomeilla on 57 000 ja liitto
on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Työelämäasioiden erityisasiantuntija
Riikka Sipilä sekä uravalmentaja Sirja Kulmala-Portman avaavat seuraavassa hiukan
lisää yhteistyöstä Heltin kanssa.

Suomen Ekonomien vuoden 2021 jäsentutkimuksessa hyvinvointi nousi tärkeimmäksiteemaksi. Lähes 70 prosenttia Suomen Ekonomien jäsenistöstä oli sitä mieltä, että erityisesti hyvinvoinnin tukeminen tulisi olla se, mihin järjestön halutaan panostavan tulevaisuudessa enemmän. ”Hyvinvoinnin tukeminen on ollut luonnollinen osa toimintaamme jo vuosia, mutta jäsenten vastaukset antoivat meille entisestään lisävarmuutta, että monipuoliset ja vaikuttavat hyvinvointia tukevat palvelut ovat niitä, joita tulemme tarjoamaan entistäkin kattavammin”, kertoo Riikka Sipilä.

Miksi Suomen Ekonomit valitsi Heltin valmennuskumppaniksi ja tueksi jäsenistölle?

”Suomen Ekonomit ovat taloudentekijöitä: järjestö edustaa kestävän talous- ja bisnesosaamisen ydintä Suomessa. Kaiken tekemisemme tavoitteena ja tarkoituksena on, että jäsenemme voivat hyvin ja pärjäävät työelämässä. Nykytyöelämässä ja myös tulevaisuuden työarjessa mielen hyvinvointi, resilienssi ja hyvät itsereflektoinnin taidot ovat tärkeässä roolissa. Suurin osa 57 000 jäsenestämme on aivotyössä – ja siinä suurimman kuormituksen kohteeksi joutuu mieli. Siksi me Ekonomeissa haluamme kehittää erityisesti jäsenistömme mielen hyvinvointia tukevia taitoja. Kumppaniksi halusimme ajatustyön erityisasiantuntijat ja siksi kumppaniksi valikoitui Heltti”, Sirja Kulmala

Suomen Ekonomien ja Heltin yhteistyö

Proaktiivista työkykyjohtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehitystyötä

”Lähdimme liikkeelle siitä, että hyvinvoinnin tukeminen ei saa koskea vain niitä hetkiä, kun henkilö on vaarassa uupua tai hänellä on ollut jo pidempään jaksamisen kanssa haasteita. Meitä kauppatieteilijöitä on matikkaneroista luoviin tyyppeihin ja pomoista asiantuntijoihin sekä yrittäjiin. Valmennuskokonaisuuden piti palvella mahdollisimman monipuolisesti erilaisten jäsenten tarpeita.”, korostaa Riikka Suomen Ekonomeista.

”Me halusimme tarjota palveluita ja tukea, joiden avulla jäsenemme voisivat vieläkin paremmin.”

Suomen Ekonomeilta Sirja jatkaa ja kertoo valmennuskokonaisuuden tarkoituksesta: “Halusimme tarjota palvelua, joka varmistaa että jäsenistöllämme on tietoa ja työkaluja myös silloin kun kaikki on hyvin. Tämän ajatuksen ympärille muodostui uudenlainen neliosainen valmennussarja. Heltin kanssa tehty valmennuskokonaisuus toteutettiin keväällä 2022 ja sai innostuneen vastaanoton jäsenistöltä – ilmoittautuneita oli todella runsaasti!”, iloitsee Sirja.

Suomen Ekonomien ja Heltin yhteistyötä kuvaavat parhaimmin

Yhdessä kehitetty, jäsenlähtöinen kokonaisuus
Osallistavat ja vaikuttavat valmennukset etänä
Mielen hyvinvointia tukeva kokonaisuus

Millaista on yhteistyö arjessa?

”Hyvinvointia tukevia palveluita tarvitaan myös niille, joilla on kaikki hyvin”

”Oli kyse sitten fyysisestä tai henkisestä hyvinvoinnista, oman hyvinvoinnin äärelle pysähdytään tyypillisesti silloin, kun on jo pitkään huomattu oireita sen huononemisesta. On erittäin tärkeää varustaa ihmiset konkreettisin työkaluin ja tiedolla silloin, kun heillä on voimavaroja ottaa niitä vastaan. Uupuneen mieli keskittyy ja tulee keskittyä toipumiseen ja voimien palauttamiseen”, lisää Heltin työterveyspsykologi ja voimavaroihin perehtynyt valmentaja Mari Laari.

Valmennuskokonaisuus sopi monessa eri tilanteessa oleville jäsenelle – paikalla oli niitä, jotka kaipasivat nykyhetkeen keinoja parantaa mielen hyvinvointia ja niitä, jotka ennakoivasti halusivat omaksua tehokkaita käytäntöjä pitää mieli hyvinvoivana.

extraimage
extraimage

Neliosainen valmennussarja keskittyi mielen ja aivojen kestävään hyvinvointiin

“Jäsenistömme on paljon uraorientoituneita – he haluavat menestyä ja kehittää omaa osaamistaan monella eri elämänalueella. Moni käyttää esimerkiksi fyysisen kunnon parantamiseen PT-palveluita, mutta me halusimme tarjota huippuasiantuntijoiden näkemyksiä ja vinkkejä mielen hyvinvoinnin, aivoergonomian ja vireystilan optimointiin”, kertoo Sirja Suomen Ekonomeilta.

Neljän valmennuksen sarja oli tarjolla ekonomi jäsenille ja Kylteri+ jäsenille. Jokainen valmennus käsitteli eri mielen ja aivojen hyvinvoinnin osa-alueita. Keskeistä valmennussarjassa oli vaikuttavuus ja osallistavuus.

”Lähtökohtana oli, että halusimme tarjota muutakin kuin webinaarisarjan. Kokonaisuus piti sisällään ennakkotehtäviä, jotka käsiteltiin valmennuskertojen aikana. Lisäksi oli kotitehtäviä. Halusimme saada ihmisiä testaamaan työkaluja ja hyviä toimintatapoja omassa arjessaan – sekä havahtumaan omiin mahdollisiin haitallisiin toimintamalleihin. Miten niitä voisi muuttaa omassa arjessa”, kertoo Riikka.

Tutkimukseen ja parhaisiin käytäntöihin perustuvia valmennuksia

Valmennussarjan teemat valikoituivat tutkimustulosten, keskustelujen ja Heltin ajatustyön asiantuntijoiden tunnistamien ilmiöiden kautta. Valmentajina olivat Heltin rutkasti yksilö- ja ryhmävalmennuskokemusta omaavat organisaatiopsykologit Sini Lindholm, Mari Laari, Tuuli Viranta sekä aivotutkija Mona Moisala. 

Suomen Ekonomit ovat koonneet hyvinvointiin liittyvän materiaalipankin, ja valmennussarjan tallenteet ovatkin jäsenistön käytössä koko ajan. ”Myös jatkossa tarjoamme jäsenillemme monipuolisesti tietoa, työkaluja ja erilaisia palveluita hyvinvoinnin tueksi. Olemme koonneet kymmennen kohdan listan miten edistämme jäsenistömme hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa.

extraimage

“Heltin kanssa yhteistyö oli mutkatonta. Oli hienoa tarjota jösenistöllemme vaikuttava kokonaisuus miten voida entistä paremmin ja ennaltaehkäistä uupumusta.”

Sirja Kulmala, Suomen Ekonomit

Voisimmeko auttaa sinunkin työpaikkaasi voimaan paremmin?

Laitat meille viestiä tai ole suoraan yhteydessä Siniin.