Ajatustyöhön erikoistunut työterveys

Aito kumppanuus, johon ovat tyytyväisiä työntekijät, HR ja johto

Oscar Software

Oscar Software on tamperelainen ohjelmistopalvelutalo, jossa työskentelee yli 140 tietotyöläistä, jotka tekevät vaativaa asiantuntijatyötä. Kysyimme Oscarin HR Business Partner Annika Männistöltä sekä Heltin työterveyshoitaja Johanna Näppilältä miten yhteistyö on sujunut, kuinka työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan Oscarilla ja millaista tukea Heltti on antanut. Halusimme myös kuulla oscarilaisten kokemuksia Heltistä. Oscarilaiset Päivi Soltin ja Jonna Karvonen kertovat, miltä heistä Heltin kanssa toimiminen on tuntunut.

Miksi Oscar Software valitsi Heltin työterveyden? ”Oscarilla kaikki tekee tietotyötä ja vaativaa asiantuntijatyötä, jolloin kuormitustekijät liittyvät psykososiaalisiin tekijöihin. Meillä kuormitustekijät ovat hyvinkin pitkälle henkistä kuormitusta, liittyen työkuormiin ja aikatauluihin. Koska Heltti on tietotyöläisiin ja ennakoiviin palveluihin erikoistunut kumppani, koimme, että Heltiltä saisimme apua nimenomaan ennaltaehkäisevään työhön,” Oscar Softwaren HR Business Partner Annika Männistö kertoo.

Oscar Softwaren ja Heltin yhteistyö

Hyvä työterveys on proaktiivinen ja tukee koko organisaatiota

Oscarin ja Heltin yhteinen taival starttasi lokakuussa 2020. ”Jo näinkin lyhyessä ajassa ero on huomattavissa. Selkeänä erona on se, että Heltiltä meihin pidetään aktiivisesti yhteyttä ja tämän myötä me olemme olleet paljon enemmän työterveyteen yhteydessä verraten aiempaan. Itselle on tullut todella hyvä fiilis siitä, että Heltti on ollut aktiivinen meidän suuntaamme. Heltin suunnalta on ehdotettu asioita, joita voitaisiin huomioida työhyvinvoinnin kehittämisessä. Heltti on myös vahvasti Oscarin HR:n tukena. He kertovat ja raportoivat missä mennään ja miltä yhteistyömme vaikuttaa, onko esimerkiksi sairaspoissaoloissa jotain hälyttävää suuntaa, johon tulisi reagoida. Eli ovat aidosti kumppaneina tukena, eikä niin, että hoitavat vaan sairaudenhoidon pois alta, mutta muuten sitten emme kuule toisistamme.” Annika sanoo.

Oscar Softwaresta vastaavan työterveyshoitaja Johanna Näppilän mukaan, yhteistyö on tuntunut alusta asti yhteistyöltä. ”Toimimme yhdessä ja molemmat osapuolet hoitavat omat vastuualueensa. Kaiken toiminnan keskiössä on työntekijöiden työkykyvyn tukeminen. On tärkeää, että kaikille olemme saaneet tehtyä Heltin toimintamalli tutuksi, ja että jokainen Oscarilainen kokee, että Helttiin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä.”, kertoo Heltin työterveyshoitaja Johanna Näppilä yhteistyöstä Heltin näkökulmasta.

Oscar Softwaren ja Heltin yhteistyötä kuvaavat parhaimmin

Aito, strateginen työkykyä parantava kumppanuus
Inhimillinen, yksilöllinen, läsnäoleva ja luotettava tuki
Monipuoliset, kattavat ja kehittyvät palvelut

Millaista yhteistyö on arjen eri hetkissä?

Oscar + Heltti = strateginen työkyvyn johtamisen kumppanuus

”Koko Heltin lähestymistapa, ei pyritä tarjoamaan pelkästään perinteistä sairaudenhoitoa, vaan nimenomaan pyritään miettimään asioita ennaltaehkäisevästi. Joka vuosi kartoitetaan etukäteen henkilöstön tilannetta henkilökohtaisella hyvinvointikartoituksella, ja puututaan jo ennakoivasti asioihin, jotka eivät vielä ole hälyttävällä tasolla. Uskon, että asioiden ennakointi ja ennaltaehkäisy heijastuu varmasti pitkälle ja on kauaskantoinen asia. Saamme varmasti ensimmäisen vuoden jälkeen tuloksia näkyviin paremmin”, HR Business Partner Annika kertoo.

”Tässä on oikeastaan tullut sellainen fiilis, että me olisimme työkavereita keskenämme, eikä niin, että meillä olisi ulkopuolinen palveluntarjoaja. Heltti on tosi nopeasti päässyt sisään meidän tekemiseemme. Siihen, millainen olemme yrityksenä. Millaista henkilöstöä meillä on, sekä millaiset meidän voimavaramme, haasteemme ja kuormitustekijämme ovat,”

extraimage

"Tuntuu todella, etten ole kasvoton, yksi muiden joukossa, vaan he haluavat selvittää ja auttaa, eikä vain paineta oireita villasella. Meillä luotetaan Helttiin, että he hoitavat ihmistemme asiat hyvin. "

Mutkaton ja tiivis yhteydenpito luo luottamusta

Oscarilaiset voivat olla Helttiin yhteydessä missä tahansa omaan terveyteen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

”Heltillä on mahtavat kanavat yhteydenpitoon. Mulla on käytössä HR-kanava, jonne voin tosi matalalla kynnyksellä laittaa viestiä. Aika laidasta laitaan olenkin siellä kysynyt, ja aina nopeasti asiantuntevia vastauksia saanut meidän omahoitajaltamme Johannalta. Meidän esimiehillämme on vastaavanlainen esihenkilökanava käytössä, jonne voivat laittaa viestiä. Voi olla esimerkiksi tilanne, jossa ei tiedä kuinka toimia, tai esimies on huolissaan jonkun työntekijän tilanteesta. Kanavalta saa sitten apuja, kuinka tällaisessa tilanteessa kuuluisi edetä”, Annika kertoo. Kun kanavat ovat helpot, madaltaa se kynnystä yhteydenottoon.

”Autan oscarilaisia löytämään tilanteeseen sopivan avun ja ohjaan tarvittaessa työterveystiimimme asiantuntijoille. Esihenkilökanavan kautta saan myös kätevästi annettua ohjausta ja neuvontaa Oscarin esihenkilöille varhaisen tukeen liittyvissä asioissa”, kertoo työterveyshoitaja Johanna yhteydenpidosta.

Monipuoliset palvelut yksilöiden ja organisaation tukena

Aktiivisen HR- ja esihenkilöyhteistyön lisäksi oscarilaisten kanssa on toteutettu vuosittaiset terveyskyselyt, suosittuja työterveyshoitajan pop-up vastaanottoja etänä, sekä suunnitelmissa on hyvinvointipalveluja koko organisaatiolle.

”Oma käsitykseni työterveydestä on muuttunut täysin. Itse olen kokenut aikaisemmat työterveyspalvelut vuosien varrella vanhanaikaisiksi, mutta nyt Heltin kanssa se on sellaista kuin sen kuulu ollakin. Esimiehenä on myös helppo hoitaa työntekijöiden asioita, kaikki toimii tosi mutkattomasti. Heltti on tavallaan meidän HR:n oikea käsi”, Oscar Softwaressa liiketoimintajohtajana työskentelevä Päivi Soltin sanoo.

extraimage

”Chat on kanavana ehdottoman hyvä, sinne pystyy heittämään kysymyksen, jos mikään askarruttaa. Ei ole kertaakaan tullut sellainen olo, etteikö kukaan kiinnittäisi asiaan huomiota.”

Aitoa välittämistä ja kohtaamisia

Oscarin HR Business Partner Annika korostaa Heltin ihmisläheistä ja strategista tekemistä. Hän kokee yhteydenpidon olevan vaivatonta puolin ja toisin. Oscarilaiset Jonna ja Päivi nostavat esiin mutkattoman yhteydenpidon ja se, että Heltissä jokainen kohdataan ihminen ihmisenä.

”Heltin yhteyshenkilöt ovat kuin olisivat meillä töissä, heitä lähestytään helpon kanavan kautta, jossa kynnys viestin laittamiseen on hyvin matala ja vastauksiakin saa nopeasti. Esimieskanavan kautta saamme tukea toimintatapoihimme, muun muassa varhaisentuenmalli on tällainen tukitoimi. Perinteinen työterveys on ulkopuolinen toiminto, jonne työntekijä menee käymään. Heltti taas on tullut meille sisään ja on kiinteä osa meidän liiketoimintaamme”, summaa Päivi Soltin kokemuksensa Heltistä.

Kokemuksia Heltin työterveyden jäseneltä

Miten Heltin työterveys tukee työntekijän arkea?

Oscarilainen, Heltin työterveyden jäsen Jonna Karvonen kertoo kokemuksistaan Heltin työterveyden palveluiden käyttäjänä. Jonna työskentelee laskentakonsulttina Oscarin Talousosastolla®.

”Opiskeluni olivat hetken jäähyllä, kun omassa elämässä tuli isoja muutoksia sairastuttuani MS-tautiin. Nyt olen osa-aikaisella sairauslomalla. Mun asiat otettiin paljon vakavammin ja tosissaan heti. Olen saanut Heltiltä paljon apua, ravitsemuksesta aina kuukausittaisiin soittoihin, joissa työterveyshoitaja kyselee vointia. Tuntuu todella, etten ole kasvoton, yksi muiden joukossa, vaan he haluavat selvittää ja auttaa, eikä vain paineta oireita villasella. Vanhaan työterveyteen ei oikeastaan edes halunnut olla yhteydessä, jollei ollut ihan pakko,” Jonna kertoo.

”Kun jäin osa-aika sairauslomalle, vanhasta työterveydestä en saanut oikein vastauksia käytännön kysymyksiin. Heltissä minulle kerrottiin, mitä minulta vaaditaan ja mitä he hoitavat. Asiat esitettiin erittäin selkeästi ja käytiin läpi läpikotaisin. Jäi turvallinen olo jatkaa arkea, kun ei tarvinnut olla yhtenä kysymysmerkkinä.”

Työkyvystä huolehtiminen on vastuullisuusteko

Oscar Softwaressa henkisestä ja fyysisestä työkyvystä huolehtiminen on avainasia

”Koska kaikki elämän osa-alueet heijastuvat työssäjaksamiseen, olemme halunneet panostaa erityisesti siihen, että työyhteisön tuki olisi mahdollisimman monipuolista. Meille on tärkeää, että keskustelukynnys koetaan matalaksi ja kaikesta voisi aina puhua. Tuemme esimiehiä heidän työssään, jotta he pystyvät tukemaan tiimiläisiään. Meillä Oscarilla pyritään miettimään työhyvinvointia joka suunnalta, miten pystyisimme eri osa-alueiden kautta työhyvinvointia tukemaan, mutta myös huomioimaan yksilöt. Eri ihmisille, kun tuo työhyvinvointi muodostuu niin erilaisista asioista. Mun tavoitteena on, että Oscarilla suhtaudutaan työhyvinvointiin monipuolisesti ja mietitään työhyvinvointia kokonaisuutena, mahdollistaen mahdollisimman monelle hyvän tavan työskennellä meillä.” kertoo Oscarin HR Business Partner Annika Männistö.

”Oscarista välittyy, että työntekijöistä halutaan pitää huolta ja tukea työssään myös muuttuvissa työolosuhteissa. Se helpottaa myös meidän roolia, kun voimme yhdessä miettiä ratkaisuja työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi. Tiimin työterveyslääkäriltäkin on tullut työterveysneuvotteluista vastaavaa hyvää palautetta, että työnantaja haluaa selvästi työntekijöilleen hyvää.”, Johanna sanoo

Etätyöaikana ja ajatustyössä tarvitaan myös tukea fyysiseen jaksamiseen. Oscar Softwaressa henkilöstön henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista pidetään huolta myös konkreettisin, arkisin keinoin. ”Fyysisissä toimitiloissa olemme panostaneet ergonomiaan ja viihtyvyyteen. Etätöissä jokaisella on vähän erilaisia työpisteitä, eikä siihen työnantajana pystytä niin paljon vaikuttamaan. Pyrimme kuitenkin kannustamaan ihmisiä liikkumaan, tässä on toiminut hyvin alkuvuonna käynnistetty liikuntatunti, joka tarjoaa mahdollisuuden käyttää tunnin viikossa työajasta liikkumiseen.

Liikuntatuntia on hyödynnetty meillä ihanan ahkerasti, ja liikuntaan käytettyjä työtunteja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä koko henkilöstölle 930 tuntia. Olemme saaneet oscarilaisilta palautetta muun muassa siitä, kuinka liikuntatunti katkaisee hyvin työpäivän, jolloin loppupäiväänkin riittää energiaa. On ollut myös mahtava kuulla, kuinka liikuntatunnin kerrotaan edistäneen luovaa ajattelua sekä auttaneen ongelmanratkaisussa, kun on tauottanut työtä liikunnan merkeissä,” kertoo HR Business Partner Annika.

“Alusta asti on tuntunut, että nyt meillä on vihdoin työterveys-kumppani, joka on oikeastaan enemmänkin työkaveri kuin pelkkä palveluntarjoaja. Heltiltä meihin pidetään aktiivisesti yhteyttä.”

Annika Männistö, HR Business Partner

Voisimmeko auttaa sinunkin työpaikkaasi voimaan paremmin?

Laitat meille viestiä tai ole suoraan yhteydessä Kimmoon.

”Heltti on moderni, digitaalinen, vahvasti ennakoiva ja luotettava kumppani. Varaa aika ja katsotaan miten voimme olla avuksi!”

Kimmo Laine | LinkedIn
kimmo.laine@heltti.fi
050 410 0908

Varaa aika

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Heltin markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.