Asiakastarinat

Heltti | 24.5.2021

Asiakastarina: Oscar ja Heltti – aidosti kumppaneita

Oscar Software on tamperelainen ohjelmistopalvelutalo, jossa työskentelee yli 140 tietotyöläistä, jotka tekevät vaativaa asiantuntijatyötä. Kysyimme Oscarin HR Business Partner Annika Männistöltä sekä Heltin työterveyshoitaja Johanna Näppilältä miten yhteistyö on sujunut, kuinka työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan Oscarilla ja millaista tukea Heltti on antanut.

Halusimme myös kuulla oscarilaisten kokemuksia Heltistä. Oscarilaiset Päivi Soltin ja Jonna Karvonen kertovat, miltä heistä Heltin kanssa toimiminen on tuntunut.

Miten Oscarilla huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista ja tuetaan työssäjaksamisessa?

”Meillä Oscarilla pyritään miettimään työhyvinvointia joka suunnalta, miten pystyisimme eri osa-alueiden kautta työhyvinvointia tukemaan, mutta myös huomioimaan yksilöt. Eri ihmisille, kun tuo työhyvinvointi muodostuu niin erilaisista asioista. Mun tavoitteena on, että Oscarilla suhtaudutaan työhyvinvointiin monipuolisesti ja mietitään työhyvinvointia kokonaisuutena, mahdollistaen mahdollisimman monelle hyvän tavan työskennellä meillä.

Fyysisissä toimitiloissa olemme panostaneet ergonomiaan ja viihtyvyyteen. Etätöissä jokaisella on vähän erilaisia työpisteitä, eikä siihen työnantajana pystytä niin paljon vaikuttamaan. Pyrimme kuitenkin kannustamaan ihmisiä liikkumaan, tässä on toiminut hyvin alkuvuonna käynnistetty liikuntatunti, joka tarjoaa mahdollisuuden käyttää tunnin viikossa työajasta liikkumiseen.

Liikuntatuntia on hyödynnetty meillä ihanan ahkerasti, ja liikuntaan käytettyjä työtunteja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä koko henkilöstölle 930 tuntia. Olemme saaneet oscarilaisilta palautetta muun muassa siitä, kuinka liikuntatunti katkaisee hyvin työpäivän, jolloin loppupäiväänkin riittää energiaa. On ollut myös mahtava kuulla, kuinka liikuntatunnin kerrotaan edistäneen luovaa ajattelua sekä auttaneen ongelmanratkaisussa, kun on tauottanut työtä liikunnan merkeissä.

Koska kaikki elämän osa-alueet heijastuvat työssäjaksamiseen, olemme halunneet panostaa erityisesti siihen, että työyhteisön tuki olisi mahdollisimman monipuolista. Meille on tärkeää, että keskustelukynnys koetaan matalaksi ja kaikesta voisi aina puhua. Tuemme esimiehiä heidän työssään, jotta he pystyvät tukemaan tiimiläisiään.” Annika kertoo.

”Selkeänä erona on se, että Heltiltä meihin pidetään aktiivisesti yhteyttä ja tämän myötä me olemme olleet paljon enemmän työterveyteen yhteydessä verraten aiempaan.”

Miten päädyitte valitsemaan Heltin työterveyden kumppaniksi?

”Oscarilla kaikki tekee tietotyötä ja vaativaa asiantuntijatyötä, jolloin kuormitustekijät liittyvät psykososiaalisiin tekijöihin. Meillä kuormitustekijät ovat hyvinkin pitkälle henkistä kuormitusta, liittyen työkuormiin ja aikatauluihin. Koska Heltti on tietotyöläisiin ja ennakoiviin palveluihin erikoistunut kumppani, koimme, että Heltiltä saisimme apua nimenomaan ennaltaehkäisevään työhön.” Annika sanoo.

Oscarin ja Heltin yhteinen taival starttasi lokakuussa 2020. Oscarin vastaava työterveyshoitaja Johanna Näppilän mukaan, yhteistyö on tuntunut alusta asti yhteistyöltä.

”Toimimme yhdessä ja molemmat osapuolet hoitavat omat vastuualueensa. Kaiken toiminnan keskiössä on työntekijöiden työkykyvyn tukeminen. On tärkeää, että kaikille olisi Heltin toimintamalli tuttu, ja että kaikki kokisivat, että Helttiin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä.”, kertoo Johanna yhteistyöstä Heltin näkökulmasta.

”Jo näinkin lyhyessä ajassa ero on huomattavissa. Selkeänä erona on se, että Heltiltä meihin pidetään aktiivisesti yhteyttä ja tämän myötä me olemme olleet paljon enemmän työterveyteen yhteydessä verraten aiempaan. Itselle on tullut todella hyvä fiilis siitä, että Heltti on ollut aktiivinen meidän suuntaamme. Heltin suunnalta on ehdotettu asioita, joita voitaisiin huomioida työhyvinvoinnin kehittämisessä. Heltti on myös vahvasti Oscarin HR:n tukena. He kertovat ja raportoivat missä mennään ja miltä yhteistyömme vaikuttaa, onko esimerkiksi sairaspoissaoloissa jotain hälyttävää suuntaa, johon tulisi reagoida. Eli ovat aidosti kumppaneina tukena, eikä niin, että hoitavat vaan sairaudenhoidon pois alta, mutta muuten sitten emme kuule toisistamme.” Annika sanoo.

Aktiivisen HR- ja esihenkilöyhteistyön lisäksi oscarilaisten kanssa on toteutettu vuosittaiset terveyskyselyt, suosittuja työterveyshoitajan pop-up vastaanottoja etänä, sekä suunnitelmissa on hyvinvointipalveluja koko organisaatiolle.

”Oscarista välittyy, että työntekijöistä halutaan pitää huolta ja tukea työssään myös muuttuvissa työolosuhteissa. Se helpottaa myös meidän roolia, kun voimme yhdessä miettiä ratkaisuja työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi. Tiimin työterveyslääkäriltäkin on tullut työterveysneuvotteluista vastaavaa hyvää palautetta, että työnantaja haluaa selvästi työntekijöilleen hyvää.”, Johanna sanoo

”Tässä on oikeastaan tullut sellainen fiilis, että me olisimme työkavereita keskenämme, eikä niin, että meillä olisi ulkopuolinen palveluntarjoaja”

Mitä toimintatapoja Heltissä on koettu erilaisiksi?

”Koko Heltin lähestymistapa, ei pyritä tarjoamaan pelkästään perinteistä sairaudenhoitoa, vaan nimenomaan pyritään miettimään asioita ennaltaehkäisevästi. Joka vuosi kartoitetaan etukäteen henkilöstön tilannetta henkilökohtaisella hyvinvointikartoituksella, ja puututaan jo ennakoivasti asioihin, jotka eivät vielä ole hälyttävällä tasolla. Uskon, että asioiden ennakointi ja ennaltaehkäisy heijastuu varmasti pitkälle ja on kauaskantoinen asia. Saamme varmasti ensimmäisen vuoden jälkeen tuloksia näkyviin paremmin”, Annika kertoo

Tässä on oikeastaan tullut sellainen fiilis, että me olisimme työkavereita keskenämme, eikä niin, että meillä olisi ulkopuolinen palveluntarjoaja. Heltti on tosi nopeasti päässyt sisään meidän tekemiseemme. Siihen, millainen olemme yrityksenä. Millaista henkilöstöä meillä on, sekä millaiset meidän voimavaramme, haasteemme ja kuormitustekijämme ovat”, Annika jatkaa.

Yhteydenpidon mutkattomuus ja tiheys on tuonut luottamusta

”Heltillä on mahtavat kanavat yhteydenpitoon. Mulla on käytössä HR-kanava, jonne voin tosi matalalla kynnyksellä laittaa viestiä. Aika laidasta laitaan olenkin siellä kysynyt, ja aina nopeasti asiantuntevia vastauksia saanut meidän omahoitajaltamme Johannalta. Meidän esimiehillämme on vastaavanlainen esimieskanava käytössä, jonne voivat laittaa viestiä. Voi olla esimerkiksi tilanne, jossa ei tiedä kuinka toimia, tai esimies on huolissaan jonkun työntekijän tilanteesta. Kanavalta saa sitten apuja, kuinka tällaisessa tilanteessa kuuluisi edetä”, Annika kertoo.

Oscarilaiset voivat olla Helttiin yhteydessä missä tahansa omaan terveyteen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

”Autan oscarilaisia löytämään tilanteeseen sopivan avun ja ohjaan tarvittaessa työterveystiimimme asiantuntijoille. Esihenkilökanavan kautta saan myös kätevästi annettua ohjausta ja neuvontaa Oscarin esihenkilöille varhaisen tukeen liittyvissä asioissa”, kertoo Johanna omasta näkökulmastaan yhteydenpidosta.

”Meillä luotetaan Helttiin, että he hoitavat ihmistemme asiat hyvin. Oscarilaiset on tosi mahtavaa porukkaa. Heitä on helppo lähestyä ja ovat aina valmiina auttamaan, kaikilta saa aina apua. Tykkään myös sellaisesta välittävästä, mutta rennosta meiningistä, mikä meillä on”, Annika sanoo.

”Tuntuu todella, etten ole kasvoton, yksi muiden joukossa, vaan he haluavat selvittää ja auttaa, eikä vain paineta oireita villasella”

Oscarilaiset Päivi ja Jonna kertovat kokemuksiaan Oscarista ja Heltistä kumppaneina

Päivi tuli Oscarille liiketoimintajohtajaksi muutama vuosi sitten vetämään Oscar Talousosastoa®.

”On ollut mahtava huomata, miten erilaisia me ihmiset olemme. Tahti oli välissä kovaa ja hurjaa kasvua on tehty, mutta yhteishenki tiimissämme on aivan mahtavaa. Meidän Oscar Talousosaston® työtyytyväisyyskin on huipussaan. Meillä vallitsee ilmapiiri, jossa voi ehdottaa ja ideoida. Vaikka olisi miten kiire, uskaltaa ja kehtaa kysyä, kun apua ja vastauksia tulee hyvällä fiiliksellä. Eräs uusi oscarilainen, kertoi juuri, ettei häntä ole aiemmissa työpaikoissa otettu yhtä hyvin vastaan kuin Oscarilla. Aivan huippu palaute ja kertoo hyvin Oscarin ilmapiiristä”, Päivi kertoo.

Jonna aloitti Oscarilla pari vuotta sitten oppisopimusopiskelijana. Nyt hän työskentelee laskentakonsulttina Oscarin Talousosastolla®.

”Muistan, että Oscarilla aloittaminen hiukan jännitti, vaikka tiesinkin vähän mihin olin tulossa. Olin työskennellyt aiemmin Oscarin asiakasyrityksessä, niin yritys oli tullut tutuksi. Tosi hyvin mut otettiin heti vastaan ja porukkaan pääsi nopeasti mukaan”, Jonna muistelee.

”Opiskeluni olivat hetken jäähyllä, kun omassa elämässä tuli isoja muutoksia sairastuttuani MS-tautiin. Nyt olen osa-aikaisella sairauslomalla. Meillä on homma toiminut täällä hienosti, ja kaikki ovat hyvin huomioineet mun sairauden ja sen, kuinka se vaikuttaa mun päivittäisiin tekemisiin. Omassa tiimissä on hyvä yhteishenki, niin olen pystynyt avoimesti puhumaan omasta tilanteesta ja jaksamisesta. Tiimiläisiltä saa aina apua ja esimies tukee, kun vaan kertoo, että on menossa huonompi vaihe. Viihdyn Oscarilla tosi hyvin”, Jonna sanoo.

Oletteko huomanneet eroa työterveyden vaihduttua Helttiin?

”Mun asiat otettiin paljon vakavammin ja tosissaan heti. Olen saanut Heltiltä paljon apua, ravitsemuksesta aina kuukausittaisiin soittoihin, joissa työterveyshoitaja kyselee vointia. Tuntuu todella, etten ole kasvoton, yksi muiden joukossa, vaan he haluavat selvittää ja auttaa, eikä vain paineta oireita villasella. Vanhaan työterveyteen ei oikeastaan edes halunnut olla yhteydessä, jollei ollut ihan pakko”, Jonna kertoo.

”Kun jäin osa-aika sairauslomalle, vanhasta työterveydestä en saanut oikein vastauksia käytännön kysymyksiin. Heltissä minulle kerrottiin, mitä minulta vaaditaan ja mitä he hoitavat. Asiat esitettiin erittäin selkeästi ja käytiin läpi läpikotaisin. Jäi turvallinen olo jatkaa arkea, kun ei tarvinnut olla yhtenä kysymysmerkkinä”, Jonna jatkaa.

”Itselläkin käsitys työterveydestä on muuttunut täysin. Itse olen kokenut aikaisemmat työterveyspalvelut vuosien varrella vanhanaikaisiksi, mutta nyt se on sellaista, kun sen kuulu ollakin. Esimiehenä on myös helppo hoitaa työntekijöiden asioita, kaikki toimii tosi mutkattomasti. Heltti on tavallaan meidän HR:n oikea käsi”, Päivi sanoo.

Kun kanavat ovat helpot, madaltaa se kynnystä yhteydenottoon.

”Chat on kanavana ehdottoman hyvä, sinne pystyy heittämään kysymyksen, jos mikään askarruttaa. Ei ole kertaakaan tullut sellainen olo, etteikö kukaan kiinnittäisi asiaan huomiota”, Jonna pohtii.

”Heltin yhteyshenkilöt ovat kuin olisivat meillä töissä, heitä lähestytään helpon kanavan kautta, jossa kynnys viestin laittamiseen on hyvin matala ja vastauksiakin saa nopeasti. Esimieskanavan kautta saamme tukea toimintatapoihimme, muun muassa varhaisentuenmalli on tällainen tukitoimi. Perinteinen työterveys on ulkopuolinen toiminto, jonne työntekijä menee käymään. Heltti taas on tullut meille sisään ja on kiinteä osa meidän liiketoimintaamme”, summaa Päivi kokemuksensa.

Ja lopuksi, millaista palautetta haluaisitte antaa Heltille?

Jonna kertoo homman pelanneen Heltin kanssa loistavasti, ja tykkäävän siitä, kuinka siellä kohdataan ihminen ihmisenä. Päivi tykkää siitä, kuinka kaikki toimii niin hyvin ja yhteydenpito on mutkatonta.

”Kun ensimmäistä kertaa olin Helttiin yhteydessä niin laitoin saman tien palautetta, että nyt jo olette lunastaneet lupauksenne”, Päivi kertoo onnistuneesta jäsenkokemuksestaan.

Annika tykkää Heltin ihmisläheistä tekemistä. Hän kokee yhteydenpidon olevan vaivatonta puolin ja toisin.


Oscar www.oscar.fi 
Perustettu: 2005
Työntekijöitä (2021): n. 150
Liikevaihto (2020): 10,8 M€
Asiakkaita: >850

 

Lue lisää Heltti kokemuksia