Mindy Mielenhuolto

Mielen hyvinvointia
rakennetaan yhdessä

Järvenpään kaupunki

Resurssien vähäisyys, lisääntynyt kognitiivinen kuormitus ja koronapoissaolot – tässä Järvenpään kaupungin kuormitustekijöitä ja mielen hyvinvointia haasteita, jotka ovat tuttuja monelle suomalaiselle työpaikalle. Muuttovoittokaupungissa ei kuitenkaan ole jääty tuleen makaamaan, vaan mielen hyvinvoinnin tukemisesta on tehty strateginen painopistealue.

Järvenpään kaupungissa mielen hyvinvoinnin haasteisiin on reagoitu poikkeuksellisella tavalla. Moni työnantaja lisää oireiden hoitoon tarkoitettuja palveluja ja jatkaa reaktiivista toimintamallia, mutta Järvenpäässä työyhteisöjen paremminvointia on lähdetty rakentamaan kokonaisvaltaisesti taitoja ja yhteistyötä kehittäen. Laadukkaiden reagoivien palvelujen lisäksi on panostettu ennakkoluulottomasti ennaltaehkäiseviin palveluihin.

“Työntekijöiden hyvinvointi on ykkösasia, johon kunnan toiminta perustuu. Toivomme, että jokainen työntekijä voisi innostua työstään ja että meillä on kulttuuri, joka mahdollistaa tämän. Ilman johdon vahvaa sitoutumista ei tämä olisi ollut mahdollista”, Järvenpään kaupungin työhyvinvointipäällikkö Susanna Puustinen kertoo.


HelttiWebinaari

Mielellään töissä

Järvenpään kaupungilla mielen hyvinvointia rakennetaan yhdessä. Heillä eletään arvojen mukaisesti ja kehitetään mielen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Järvenpään kaupungin työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Susanna Puustinen ja henkilöstöjohtaja Mika Lindgren kertovat heidän kokemuksistaan: Mikä merkitys ennaltaehkäisyllä on mielen hyvinvoinnin tukemisessa? Miten hyvinvointi on saatu strategiseksi voimavaraksi?

Systeemiajattelua ja sympatiaa

Yhteisöohjautuvuutta läpi organisaation

 

Järvenpään toimintamallissa hyvinvoinnin edellytysten rakentaminen on keskeisessä roolissa. Yhteisöohjautuvuutta opetellaan läpi organisaation ja esihenkilöiden valmiuksia sen tukemiseen kehitetään koko ajan. Mielen hyvinvoinnin matalan kynnyksen palveluksi valittiiin Mindy mielenhuolto, joka tarjoaa psykologin toteuttamien mielen taitojen yksilövalmennusten lisäksi säännöllistä organisaatiosparrausta. Organisaatiosparrauksen ideana on tunnistaa valmennuksista kerättyjen työperäisten kuormitustekijöiden taustalla olevia organisaatiokulttuurin osa-alueita, joita kehittämällä Järvenpää pystyy entistä paremmin ennaltaehkäisemään mielen hyvinvoinnin haasteita.

“Organisaatiosparraus auttoi meitä ymmärtämään kuormitustekijöitä ja niiden välisiä yhteyksiä syvemmin. Asiat eivät olleet uusia, mutta pääsimme keskustelemaan niiden juurisyistä yhdessä organisaatiopsykologin kanssa. Juurisyiden hahmottaminen on arvokasta ja systeemiajattelu tärkeää – varsinkin kun on kyse mielenterveyden kaltaisesta monitahoisesta ilmiöstä”, Puustinen kertoo.

 

“Haluamme luoda ympäristöä,
jossa kukaan ei jää yksin.
Yhteisöohjautuvuudessa on jo
sisäänrakennettuna mieltä
suojaavia elementtejä:
dialogisuutta ja yhdessä tekemistä”

vt. henkilöstöjohtaja,
Mika Lindgren

Järvenpään kaupungin ja Heltin yhteistyötä kuvaavat parhaimmin

Erinomaiset palautteet valmennettavilta
Juurisyiden hahmottaminen systeemiajattelun avulla
Sujuva yhteistyö organisaatio-
psykologien kanssa

Voimavaroja vahvistaen

Ennakointi on parasta ennaltaehkäisyä

 

“Henkilöstö on pitänyt Mindy mielenhuollosta paljon, sillä se pysäyttää ja pakottaa työstämään omaa mielen hyvinvointia. Uupumista ei saisi päästää edes alkuun, sillä itsetunto ja ammatillinen pystyvyys häviää tosi nopeasti ja maailma muuttuu hyvin mustavalkoiseksi”

Työhyvinvointipäällikkö,
Susanna Puustinen

 

Onnistumisten edellytysten rakentaminen konkretisoituu Järvenpäässä tiiviinä yhteistyönä kaikkien toimijoiden kanssa. Yhteistyö työterveyden kanssa on viikoittaista, työsuojelu toimii aktiivisesti ja työeläkevakuuttaja auttaa osaltaan työkyvyttömyysriskin hallinnassa. Muut hyvinvoinnin kumppanit täydentävät kokonaisuutta.

Koska mielenterveyteen liittyy edelleen vahvaa stigmaa, on palveluiden löydettävyyteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Työterveydessä palveluihin ohjaudutaan usein asiantuntijoiden tekemän hoidontarpeen arvioinnin kautta. Siksi on tärkeää, että näiden palveluiden rinnalla työntekijöillä on tarjolla myös palveluita, joihin pääsee matalalla kynnyksellä itse tarpeen tunnistaen. Mielen hyvinvoinnin näkökulmasta mahdollisimman varhain tapahtuva mielen taitojen vahvistaminen on vaikuttavinta työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyä.

Järvenpää näyttää mallia paitsi yhteistyön, myös asenteen osalta. “Keskitymme usein kovasti siihen, mikä on huonosti. Tarvitsisimme enemmän keskustelua voimavaroista ja uuden kehittämistä niiden varaan”, Lindgren toteaa. Järvenpäässä työn voimavaroiksi on tunnistettu mm. kuntatyön merkityksellisyys, yhdessätekemisen sekä inhimillisen johtaminen.

“Kaikista tärkeintä on toimiva arki. Toimiiko arjen käytännöt työyhteisön sisällä ja toisten tiimien kesken? Syntyykö luottamuksen ja arvostuksen kokemuksia kollegoiden sekä esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä? Meillä kaikilla on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi ihmisenä ja ammattilaisena”, Puustinen muistuttaa.

“Yhteistyö Heltin kanssa on ollut sujuvaa. Arvostamme kumppania, joka haluaa rakentaa meidän kanssa kestävää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti sekä yksilöitä että koko organisaatiota kehittäen.”

Järvenpään kaupungin työhyvinvointipäällikkö, Susanna Puustinen

Voisimmeko auttaa sinunkin työpaikkaasi voimaan paremmin?

Laita meille viestiä tai ole suoraan yhteydessä Siniin

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Heltin markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.