ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Autamme uudistamaan, kehittämään ja rakentamaan ajatustyökulttuuria, jossa työyhteisö ja liiketoiminta kukoistavat.

Organisaatiokulttuurin muutos vaatii organisaation jäsenten poisoppimista ajattelu- ja toimintamalleista, jotka eivät edistä toiminnan tuottavuutta ja liiketoiminnan menestystä. Samoin kulttuurin uudistuminen vaatii uudenlaisen ajattelun synnyttämistä ja uusien toimintatapojen omaksumista. Muutoksen ammattilaisina autamme tunnistamaan ja määrittelemään mitä organisaationkulttuurin muuttaminen edellyttää ja vaatii työyhteisöltä. 

Haluatko kuulla palvelusta lisää? Ota yhteyttä Anniin!

Millaista on kulttuurin kehittäminen Heltin kanssa?

MIKSI?

Miksi kehittää kulttuuria organisaatiopsykologin kanssa?

Kulttuuri voi olla osin vaikeasti havaittavissa ja totutuille toimintatavoille ollaan saatettu tulla sokeiksi. Kulttuurin kehittäminen strategiaa ja liiketoiminnan menestystä mahdollistavaksi monesti ulkopuolisen kumppanin linssejä, jotta menestystä edistävät ja estävät organisaation ajattelu- ja toimintatavat, rakenteet, prosessit, kommunikaation sekä arvot, uskomukset ja myytit tunnistettaisiin.

MITÄ?

Tapamme kehittää kulttuuria perustuu yhdessä oppimiseen

Ajattelun uudistamisessa ja toimintatapojen juurruttamisessa keskiössä on yhteinen dialogi ja ymmärrys muutoksen välttämättömyydestä ja muutoksen hyödyistä.

Organisaatiokulttuurin kehittäminen näkyy arjen kokeiluina ja yhdessä oppimisena sekä poisoppimisena.

Miten?

Viisivaiheinen, dialoginen ja osallistava prosessi

Kulttuurin kehittäminen prosessi muodostuu viidestä vaiheesta. Hankkeen kesto on noin 6 kk. 

Koko prosessin ajan muotoilemme kulttuuria erilaisten käytännön kokeilujen kautta. Kokeiluista saadaan lyhyessäkin ajassa vahvistusta edistymisestä, toimivista uudistuksista ja myös valittua pois sellaisia tapoja ja keinoja, joilla ei ole vaikuttavuutta.

ajatustyöpaikkojen organISaation kehittämisen asiakkaitamme

Asiakastarina: ALMA TALENT

Esihenkilövalmennus auttoi kehittämään valmentavaa johtamista

Kun työelämä, työn tekemisen tavat ja organisaatio kehittyvät, myös johtamisen täytyy kehittyä. Alma Talentissa painopiste on muuttunut yhä enemmän valmentavan johtajuuden suuntaan ja siksi esihenkilöiden johtajuustaitoja ja itsetuntemusta haluttiin syventää Heltin organisaatiopsykologin valmentamana.

Näin prosessi etenee

Organisaatiokulttuurin kehittäminen on tyypillisesti 6 kk pituinen prosessi, joka muodostuu viidestä vaiheesta. Koko prosessin ajan muotoillaan työn tekemisen tapoja mielekkäämmiksi.

Kulttuurinkehitys-prosessit voidaan toteuttaa hybridimuotoisina. Työskentely muodostuu tyypillisesti muun muassa:

  • Ryhmä- ja/tai yksilö haastatteluista tai digitaalisesti toteutetuis kyselyistä
  • Herättelevistä alustuksista
  • Työpajoista
  1. Nykytilan ymmärtäminen: Aluksi tutkitaan dialogisesti kulttuurin nykytilaa määrittäen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Metodeina ovat mm. WordLoom, haastattelut ja tarinallistaminen.
  2. Kulttuuritarina ja kehittämissuunnitelma: Yhdessä kulttuuritarinaa tutkien määritellään tämän jälkeen kehittämisen painopistealueet. Tunnistamme toimintaa ohjaavia uskomuksia, toistuvia kaavoja, normeja ja pelkoja. Luomme kehittämissuunnitelma seuraaviksi kuukausiksi.
  3. Arvot ja niiden toiminnallistaminen: Arvot muodostavat toiminnan selkärangan – autamme määrittelemään organisaation arvot ja toiminnallistamaan ne näkyväksi osaksi arkea.
  4. Johtamisen periaatteet luovat yhteisen pohjan johtamiselle ja siinä kehittymiselle.
  5. Arjen kokeilut: Lopuksi lähdetään tekemään arjen kokeiluja ja kehittämistoimenpiteitä ajattelu- ja toimintatapojen kestäväksi uudistamiseksi. 

Lataa johdolle ja esihenkilöille suunnattu opas

Tunteiden ja painejohtaminen muutostilanteissa

Oppaasta löydät konkreettisia työkaluja tunteiden johtamiseen muutostilanteissa. Hyödynnä opasta ja sen työkaluja arkijohtamisessa.

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita, laita viestiä tai varaa suoraan aika tapaamiselle

Ota yhteyttä

Anni Tuominen | LinkedIn
anni.tuominen@heltti.fi
0400 792 488

Haluaisitko keskustella palvelusta lisää lyhyessä etätapaamisessa? Varaa aika tapaamiseen oheisesta linkistä.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!